måndag 28 december 2015

Värnlösa barns dag
"Frille" får här representera världens barn. Foto: Jonas Persson
Den 28:e december är, enligt mitt tycke, nog en av de viktigaste dagarna på året. En sådan där dag som måste finnas för att påminna oss om alla de barn som saknar värn. De värnlösa barnens dag. Denna dag hette förut menlösa barns dag, där menlös stod för oskyldig och utan synd. Värnlös är att en saknar värn, som betyder skydd.

Och här har vi det som gör denna dag till en av de viktigas­­te - Vi måste se till att världens barn, både de egna på nära håll samt de som finns långt ifrån oss, har och får skydd! Skydd mot svält och sjukdomar och skydd mot hot och våld.

Om världens alla barn får skydd mot det tidigare nämnda så är jag övertygad om att vi kan få en bättre och  fredligare värld. För om barn växer upp utan dessa skydd, som de har rätt till, är risken stor att många av dem får både kroppsliga och själsliga sår (även som vuxna) och det kan i sin tur leda till personliga och sociala svårigheter och våldshandlingar. Ja, jag vet att jag sitt här och amatör-psykologiserar, men jag är nog inte helt ute och cyklar i dessa antaganden. Så låt oss tillsammans hjälpas åt! Vi kan stödja olika organisationer som exempelvis Rädda Barnen, UNICEF eller Plan. Vi kan samtala med våra arbetskamrater, grannar och vänner. Vi kan vända oss till olika trossamfund och höra hur de arbetar med att hjälpa, stödja och skydda barn. Och, vi kan sprida våra tankar om barns behov av värn på sociala medier.

Sunitha Krishnan från Indien arbetar med att rädda, hjälpa och skydda barn som har råkat ut för trafficking/människohandel. Här kan du se och lyssna på hennes otroligt gripande tal om hennes arbete. http://www.ted.com/talks/sunitha_krishnan_tedindia


"Jesus visar, som vi sett, att barnet är en förebild för
vuxna. Barnet är det som den vuxne bör bli. Inte i någon form av
oskuldsfullhet eller någon slags "gullighet". Det är  främst
meritlösheten barnet gestaltar. Den tomma handen, som samtidigt är öppen
att ta emot. Den typen av teologi utmanar mycket av samtidens, ofta
manliga, former av prestationskult. Här blottas nämligen en styrka i det
som ser  ut enbart att vara svagt. En svaghetens styrka. Och en
styrkans  svaghet." (Björne Erixon)

"Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder." (FN's barnkonvention - Punkt 3)

Text: Jonas Persson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar