tisdag 9 september 2014

Kulturpolitik...?

En offentligt finansierad kulturpolitisk agenda. Är det något att sträva efter? Kan de kulturella uttrycken stå för sig själva utan att bli påtryckta av de för stunden rådande politiska styret? 

Detta är inte en lätt fråga att ta ställning till tycker jag. Å ena sidan så bör de smala uttrycken uppmuntras och stödjas så att de inte försvinner. Å andra sidan borde kanske de kulturella aktiviteterna (om de har ett inneboende värde) stå för sig själva, utan medel från politiskt håll. Eller? 

Jag är nog av den uppfattningen att all mänsklig aktivitet på ett eller annat sätt är en kulturell och politisk handling. Medveten eller omedveten. 

Kanske är jag helt ute och cyklar. Men... Det handlar ju om hur vi vill leva våra liv kontra hur vi verkligen har det. Vilka val vi vill göra. Vilka val vi tvingas göra. 
Kulturen är en livsviktig del i detta! Utan kultur inget liv. Då kan det lätt bli att man bara ska överleva, inte leva. Så oavsett politiskt tillsatta medel eller inte, kommer jag och många andra att agera och skapa kultur. För människan är en skapande varelse som skapar varje dag. Vi skapar mat, vi diskuterar händelser i världen, vi läser, vi skriver, vi kommunicerar, vi älskar och vi skapar våra tankar och åsikter. 

Så, ska kulturella aktiviteter och handlingar indirekt styras av den politiska majoriteten, eller med opolitiskt offentliga medel? 

Kulturpolitisk agenda? Ja! 

...men på vilket sätt? 


PS. Utöva din demokratiska rätt- och skyldighet den 14 september. 


Text: Jonas Persson Inga kommentarer:

Skicka en kommentar