tisdag 18 februari 2014

Colin Stetson & Mats Gustafsson - Stones (skivtips)

Denna skiva (LP utgiven av Rune Grammofon 2012) med de två saxofonisterna Steson och Gustafsson är en väldigt spännande upplevelse. Ljuden och tonerna stöter emot varandra, i varandra och snällt bredvid varandra. Titlarna till de fyra musikstyckena är inspirerade av poeten Gunnar Ekelöf. Ekelöf använder, tycks det mig, stenarna som metaforer till att de ska tas bort som det jobbiga, något fysiskt att slänga iväg. Stetson och Gustafssons musik är väldigt fysisk. Är det så att deras musik kan vara av katarsis-karaktär?*
Det hårda i deras musik blir även mjukt som stenar polerade av havet under hundratals år. Abstrakt och konkret på samma gång. 
Mycket spännande och bra improviserad musik helt enkelt! 


*   "Och när alla stenars tyngd och död är sonad
     Skall du gå befriad till ditt rika lugn."
     Ur dikten Sång för att döva smärtan. Av Gunnar Ekelöf
Text: Jonas Persson

PS. Skivan finns på Spotify. Så det är bara att hugga in...!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar