söndag 8 september 2013

Med känsla för klang - intervju med Lisa Ullén

Bild: Jonas Persson

Pianisten Lisa Ullén är en fängslande och spännande musiker, verksam inom den nutida konstmusiken och som improvisatör.  Jag har haft turen att få höra henne vi ett antal tillfällen och det har alltid varit givande stunder. Vidare har hon bl.a. gett ut skivor med Lisa Ullén Quartet, Nina de Heney samt en soloskiva. För mig blev hon känd genom att hon har spelat tillsammans mycket med kontrabasisten Nina de Heney.
 I en konstart där det för den oinvigde kan van vara svårt att hitta en ingång, så tror jag att Lisa Ulléns musik är en utmärkt start att våga sig in i den improviserade och experimentella musiken. Inte för att hennes musik är populistisk och lättuggad, utan för att den har en naturligt inbyggd blandning, som bland annat innehåller det profant vackra, det kärvt spännande och upptäckandet av klanger.
Med min nya fascination för Lisa Ulléns musik så tog jag mod till mig och mailade henne med frågan om hon ville ställa upp på en mailintervju för Det Tornas Rymd. Bara någon dag efter kom svaret ”visst går det bra men en intervju”.

* Vad är ditt tidigaste musikminne?
”När jag vid ca 4-5 års ålder var på konsert och hörde en orgelkonsert . Kommer inte ihåg vad det var för musik bara den otroligt mäktiga klangen och att tonerna och ljudet växte fram successivt och det var väldigt intensivt och starkt.
Vid det laget hade jag bott i Sverige i ett år.” (Lisa Ullén är född i Seoul, Korea. förfat.anmärkning)

* Vad var det som gjorde att du började spela improviserad musik?
”Jag hade ganska tidigt någon idé om att improvisera samt om improvisationsmusik, då inte bara från jazzidiomet. Men inte riktigt formulerat det för mig själv. Det tog det ett tag, det kom andra saker emellan, ex studerade jag klassiskt piano och gick in för det i flera år, var ackompanjatör, spelade teatermusik m.m.
Men så hörde jag Cecil Taylor och blev överrumplad, fascinerad och började prova och testa mig fram. Jag ville själv utveckla mitt spel och där kom också intresset av att preparera pianot, den nutida konstmusiken och annan experimentell musik. Några andra inspiratörer var Carla Bley, Robert Wyatt och Paul Bley.”


* Jag har hört dig spela tillsammans med Nina de Heney ett flertal tillfällen och det är alltid lika spännande och Intressant. Hur träffades ni, samt vad tror du är "receptet" till ert givande samarbete?
”Vi blev hopsatta för att samarbete och framföra en konsert på initiativ av ett projekt som hette
LARM - kvinnlig ljudkonst i Norden. Jag tror det var 2007.
Vårt samarbete började på det sättet och sedan spelade vi in en dubbel-cd 2009 . (”Carve” är utgiven på Lj-Records. förfat. anmärkning)
Vi jobbar båda två i denna konstellation väldigt intuitivt och på känsla. Vi litar på och respekterar varandras musikaliska idéer. Sedan så arbetar vi också med andra musiker som ger andra musikaliska vinklar. Det är en glädje att få spela med Nina.”

*Har du någon speciell utgångspunkt när du skapar din musik?
”Jag tycker det är kul att jobba utifrån vissa koncept som jag för dagen ger mig själv. Något man tänkt på eller hört osv.
 Ibland jobbar jag på idéer, tonmaterial, harmonier och ljud som har vuxit fram under en längre tid.”


*Hur fri är den fria improvisationsmusiken... Är det lätt att som musiker fastna i dogmer och konservativa värdebegrepp?
”Jag tänker att jag inte spelar fri improviserad musik i den meningen att allt jag spelar är "fritt". Det finns ett medvetande om vilka beslut man tar i stunden eller vilken riktning musiken tar. Samt hur man förhåller sig till dem man spelar med. Jag är också komponist och där arbetar jag mycket med form, klang och timing. Att improvisera är för mig ett sätt att komponera i realtid. Vidare kan jag inte säga om det är lätt att fastna i dogmer. Jag själv spelar, lyssnar och försöker ständigt lära mig nya saker och vara öppen för nya situationer och möten.”


* Hur ser framtiden ut, tror du, för den improviserade musiken och den nutida konstmusiken?
 ”Jag önskar att vi musiker hade större möjlighet att få fördjupa och koncentrera oss mer i vår egen musik. Få fram personliga röster. En av anledningarna är att den ekonomiska situationen inte tillåter detta.
Jag önskar att den får mer plats och att det behövs flera modiga och kreativa arrangörer, både i Sverige och utomlands.”

*Vad har du för tankar och förväntningar om ditt eget framtida musikskapande?
 ”Att fortsätta spela och möta nya spännande projekt.”

* e.e. cummings skrev “It takes courage to grow up and become who you really are.” 
Har det krävts mod för att bli den musiker och komponist du är idag?
”Det har krävts mer envishet och uthållighet...”


Med detta får vi tacka Lisa Ullén och sätta vår tillit till att hon fortsätter vara envis och uthållig, så att vi kan få höra mer bra musik från henne!
Lisa Ulléns musik är, för att använda Peps Perssons ord, ”hög standard”.
Bild: Jonas PerssonInga kommentarer:

Skicka en kommentar